Aflæsning

Procedure ved måleraflæsning:

Du skal indberette din årsaflæsning på dette login pr. 31. oktober.

Loginoplysninger finder du på din seneste faktura og på aflæsningskortet. Vælg fanebladet "Måleraflæsning" efter login.

Vi opfordrer til at du opdaterer dine data under fanebladet "Mine data", så er du sikker på at vi har de korrekte oplysninger.

Ultimo oktober modtager du et aflæsningskort med posten eller pr. email.

Husk at vi stadig skal have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Vi gør opmærksom på at du som forbruger har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.