Ledningsbrud og vandspild

Ledningsbrud ude i området
Det er vandværket man ringer til, hvis der går hul på et rør et eller andet sted ude i forsyningsområdet. Vi vil hurtigt sørge for at få det repareret. Som forbruger skal man naturligvis også holde øje med vandspild på privat grund.

  • Hvis det er muligt skal du straks lukke for vandtilførslen hen til ledningsbruddet.
  • Ring til vandværket på tlf. 60 16 34 79 eller 60 16 35 13
  • Vi fejlsøger og udbedrer skaden hurtigst muligt og til gene for færrest mulige forbrugere.
  • Ved et ledningsbrud informerer vi med driftsmeddelelser her på hjemmesiden.
  • Vand koster penge – meget vand koster mange penge, så jo hurtigere vi får udbedret fejlen jo mindre bliver regningen. Både for dig som forbruger og for hele vandværket.


Vandspild på privat grund
Hvis du forlader dit hus i flere dage eller mere, så luk venligst for vandet. Vær særligt opmærksom på udendørs haner der løber, det kan nemlig blive rigtig dyrt med en hane der løber i en uge før det opdages.

Hvis uheldet er ude…
Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket på grund af forsømmelse.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet. Du finder skemaet til ansøgning om eftergivelse af vandafgift her.

Selvrisiko
Hvis kravet eftergives har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 m3.

Kontakt venligst vandværket i forbindelse med vandspild.