Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer.

Takstblad for 2021

 

Betalingsterminer: Primo februar og primo august

Tilmeld vandregningen til betalingsservice:
Forbrugernr.: Står på indbetalingskortet
PBS nr.: 02127245
Debitorgruppenr.: 00001