Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer.

Takstblad for 2021

Takstbladet er gældende fra 01.01.2021. Takster er ikke ændret i 2022 og 2023.

Betalingsterminer: Primo februar og primo august

Tilmeld vandregningen til betalingsservice:
Forbrugernr.: Står på indbetalingskortet
PBS nr.: 02127245
Debitorgruppenr.: 00001