Links

www.horsens.dk
Horsens Kommune er vores tilsynsmyndighed.

www.samn.dk
Samn Forsyning renser spildevandet fra alle de indbyggere i Horsens og Odder Kommune, som er tilsluttet det offentlige kloaknet.

www.danskevv.dk
Danske Vandværker, er vandværkernes brancheorganisation. 

www.mille.horsens.dk  
er læring om vand rettet mod børn i børnehaven og indskolingen.

www.udmedskrald.horsens.dk 
er læring om vand målrettet børn i mellemtrinet. Her finder i information om vand under figuren miss Chrystal.

www.vandetsvej.dk
Vandets vej henvender sig til både børn og voksne, som gerne vil lære mere om hvordan et vandværk fungerer.

www.videnporten.dk
Hvis du kan lide vores hjemmeside, er du velkommen til at kigge nærmere på vores leverandør.