Vores verden

Har du styr på hvordan dit vandværk virker? Få det her - det er slet ikke så svært.

Vandværker som Torsted Vandværk er både komplicerede og såre enkle i den måde, de fungerer på.

Selvom en rundvisning på vandværket ved første øjekast kan tage pusten fra de fleste, så er der en mening med hver eneste hane, kontrolpost og pumpe.

På Torsted Vandværk har vi stor fokus på at sikre, at du altid kan få vand. Det kaldes forsyningssikkerhed.

Er du nysgerrig på hvad der sker indenfor på vores fælles vandværk så læs med her:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.
 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.
 • Forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.
 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 
 • Vidste du at alle vore boringer har et DGU-nummer?
 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?
 • Når vi ilter vandet frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges lukkede filtre i vores store tanke.
 • Vidste du at vi kan lave returskyl for at rense filtrene? Dette er lidt specielt, fordi vi har et lukket system.
 • Vandet opbevares så i to store rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.
 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 4 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.
 • Vidste du at vi tilsætter luft, når vandet skal ud i vandrørene? Det gør vi fordi højdeforskellen giver et så stort vandtryk at vandrørene ville sprænges nede i byen, hvis vi ikke tilsatte luft. Luft kan nemlig trykkes sammen, det kan vand ikke. 
 • Vi tager en masse vandprøver som viser os om vandets kvalitet er i orden, før vi sender vandet ud til dig.

På Torsted Vandværk lægger vi vægt på, at vores vand er helt rent. Vand er jo noget, vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Hygiejnen på vandværket skal altid være helt i orden.

Med vandprøverne sikrer vi, at det vand I får ud af hanen derhjemme, er helt rent.

Du kan læse mere om, hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.