Vores verden

Har du styr på hvordan dit vandværk virker? Få det her - det er slet ikke så svært.

Vandværker som Torsted Vandværk er både komplicerede og såre enkle i den måde, de fungerer på.

Selvom en rundvisning på vandværket ved første øjekast kan tage pusten fra de fleste, så er der en mening med hver eneste hane, kontrolpost og pumpe.

På Torsted Vandværk har vi stor fokus på at sikre, at du altid kan få vand. Det kaldes forsyningssikkerhed.

Man kan godt sige, at vi både går med livrem og seler her på vandværket, for vi har to måder, vi kan give dig vand på:

 • Igennem et lukket system, hvor al vandet løber i rør, hvor du ikke kan se det.
 • Igennem et åbent system, hvor vandet løber igennem store bassiner og ned over en iltningstrappe.

Fordelen er, at vi kan bruge det åbne system, når det lukkede skal efterses eller repareres - og omvendt.

Følg med os ind på vandværket og få et indblik i vores verden af vand:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra 4 råvandsboringer ude i indvindingsområdet.
 • Indvindingsområdet er et afgrænset areal, hvor vi indvinder vandet fra. Når man indvinder vand, så henter man det op fra grundvandet. 
 • Et filter på den nederste del af fore-røret sikrer, at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.
 • Fore-røret sikrer, at boringen ikke falder sammen, og at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 

Specielt for vores åbne system:

 • Vi ilter vandet ved at lade det løbe ned af en iltningstrappe i et risletårn.

 • Vi ilter vandet for at fjerne methan.
 • Vidste du, at vand med ilt også smager bedre?
 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums, som opfanges i sandfiltrene.
 • Sandfiltrene er store bassiner med et tykt lag sand i bunden, som vandet løber igennem.
 • Vidste du, at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 

Specielt for vores lukkede system:

 • I det lukkede system er det en kompressor, der klarer iltningen af vandet.

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums, som opfanges i lukkede sandfiltre i de store tanke. 

 • For at sikre at vandledningerne er rene, laver vi returskyl af og til. Dette er specielt ved det lukkede system. Fordi vi ikke kan se, om vandet er klart, tager vi en masse prøver, som viser os, om vandets kvalitet er i orden, før vi sender vandet ud til dig.
 • Urenheder opfanget i filteret ledes direkte ud i kloaksystemet.

 • Vandet opbevares i rent-vands-tanke, indtil det skal ud til forbrugeren.
 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 7 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet med, alt efter forbruget.

 • Pumperne er forbundne, hvilket i praksis betyder, at hvis en pumpe nærmer sig sin maksimale belastning, så starter den næste automatisk. På den måde er der 2 pumper, der kører på halv kraft frem for 1, der kører på fuld kraft. Dét er nemlig energibesparende.

På Torsted Vandværk lægger vi vægt på, at vores vand er helt rent. Vand er jo noget, vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Hygiejnen på vandværket skal altid være helt i orden.

Med vandprøverne sikrer vi, at det vand I får ud af hanen derhjemme, er helt rent.

Du kan læse mere om, hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.