Tjek din vandmåler

Vandmåleren er vandværkets ejendom og derfor skal vi altid have adgang til den og hvis du har mistanke om uregelmæssigheder har du pligt til at kontakte vandværket omgående. 

Det er ikke svært at tjekke sin vandmåler og dermed undgå at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt.

Måleren kontrolleres når der er lukket for vandet til alle installationerne. Når du har gjort det skal der ikke være bevægelse i feltet over flow. Hvis der er prikker i flow løber der stadig vand gennem måleren.

Er der tegn på at vandmåleren har lidt overlast, er frostsprængt eller er skadet på anden måde, så skal det meldes til vandværket. Vandværket vil så udlevere en ny vandmåler til den autoriserede VVS-installatør, som skal foretage udskiftningen - for ejerens regning. Ved funktionsfejl på vandmåleren betaler vandværket for ny måler og udskiftning.

Tvist
Hvis der opstår uenighed mellem forbruger og vandværk om hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandværkets regulativ, hvorledes uenigheden skal afgøres. Du finder regulativet her. Der står bl.a. at både vandværket og forbrugeren kan, ved skriftlig henvendelse til vandværket, kræve at få vandmålerne afprøvet.

Vandmålere regnes for at vise rigtigt, når den visning ved ½ og ¼ belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde. Når måleren viser rigtigt, er det den der har ønsket afprøvningen der betaler for udskiftning af måleren og selve afprøvningen.

Er fejlen derimod større end 5% betaler vandværket omkostningerne. Derefter foretager vandværket, i forhandling med ejeren, en skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af forbruget i den periode , hvor vandværket skønner at vandmåleren har vist forkert.

 

En person bruger i gennemsnit 108 liter vand om dagen. Det er ca. 40 m3 om året.

Hvis forbruget er blevet for højt kan følgende måske være til inspiration.

Bad
Tag et brusebad i stedet for et karbad, og du sparer typisk mere end 100 liter vand. 

Skift til sparebruser og vandforbruget til bad bliver næsten halveret.

Toilet
Installer et vandbesparende toilet med dobbelt skyl. Du sparer ca. 10 liter vand pr. skyl.

Få cisternen repareret hvis den er utæt. Hvis toilettet løber så meget at der konstant er uro på overfladen, bruger du op til 1.100 liter vand i døgnet.

Vandhane
Reparer en løbende vandhane, og du sparer op til 270 liter i døgnet. 

Opvask
Vask op i balje i stedet for at lade vandet løbe. En vandhane der løber bruger ca. 16 liter i minuttet. En A-mærket opvaskemaskine bruger kun den mængde vand, som du bruger på et minut til opvask under rindende vand.

Vasketøj
Ved at udskifte den gamle vaskemaskine til en ny A-mærket kan du halvere dit vandforbrug til tøjvask.