Indvindingsområder

På kortet herunder kan du se, hvilket område vi henter vandet fra. 

Det skraverede område er indvindingsoplande indenfor OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser), de andre indvindingsoplande er uden for OSD.

Kilde: Danmarks Arealinformation, Danmarks miljøportal.